* สามารถเข้ามาซื้อหนังสือได้ที่ห้องสมุดโดยตรง เปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุด เวลา 8.00-17.00 น. * สั่งซื้อแล้วให้ส่งทาง
ไปรษณีย์ โดยโอนเงิน ชื่อธนาคาร: กรุงเทพ สาขา: สี่แยกบางนา ชื่อบัญชี: ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย เลขที่
บัญชี: 2400094997 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

Name:


E-mail:


Comment:


ติดต่อเรา


* สามารถเข้ามาซื้อหนังสือได้ที่ห้องสมุดโดยตรง
เปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุด เวลา 8.00-17.00 น. * สั่ง
ซื้อแล้วให้ส่งทางไปรษณีย์ โดยโอนเงิน ชื่อ
ธนาคาร: กรุงเทพ สาขา: สี่แยกบางนา
ชื่อบัญชี: ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี: 2400094997 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์


1200/238 หมู่บ้านรังสิยา
อุดมสุข 58 สุขุมวิท 103 บางนา
กรุงเทพฯ 10260
Phone: +1-888 705 770
Email: gbr.thailand@gmail.com
Line: @gospelbookroom